2010. október 25., hétfő

Az ETO keletkezése

Az ETO létrehozása a nemzetközi bibliográfiai együttműködés megteremtésén fáradozó két belga tudós, Henry La Fontaine (1853-1943) egyetemi tanár, és Paul Otlet (1868-1944) ügyvéd, a belga sajtóegyesület elnöke nevéhez fűződik. 1894-ben Nemzetközi Bibliográfiai Irodát (Office International de Bibliographie = OIB) alapítottak Brüsszelben, majd megszervezték az első nemzetközi bibliográfiai kongresszust (1895). Ezen elfogadták terveiket, és irodájuk a belga állam támogatásával működő Nemzetközi Bibliográfiai Intézetté (Institut International de Bibliographie = IIB) alakult Brüsszel székhellyel.
Nem érdektelen megemlíteni, hogy Paul Otlet elképzelései között szerepelt egy genfi "Bibliopolis" terve, amelyben a világ minden szellemi alkotását kívánták volna összegyűjteni. Elképzeléséhez Le Corbusier építészeti terveket is készített. Megemlítendő továbbá, hogy Henry La Fontaine 1895-ben a belga parlament szenátora lett, és megalapítója volt a Belga Béketársaságnak. A budapesti nemzetközi békekongresszuson 1896-ban, ahol Türr István és Jókai Mór elnököltek, a kilenc tagú központi iroda egyik tagjaként La Fontaine mondott beszédet.
A kiépítendő nemzetközi bibliográfiai kartoték céljára Otlet és La Fontaine egy igen részletező osztályozási rendszert kerestek. Otlet figyelmét az amerikai Melvill Dewey Tizedes Osztályozására egy külföldi útja során a magyar Mandello Gyula (1868-1919) közgaszdász, egyetemi tanár, a Közgazdasági Szemle szerkesztője hívta fel. A második nemzetközi bibliográfiai kongresszus (1897) magyar résztvevőjének, a Széchényi Könyvtár őrének, Esztegár Lászlónak (1870-1905) mindezt maga Otlet is elmondta.
Otlet és La Fontaine a következő tíz év folyamán számos közreműködő segítségével, nemzetközi összefogással alakították át Dewey Tizedes Osztályozását. Az egyes szakterületek táblázatait külön-külön kis kötetekben folyamatosan publikálták, majd végül a teljes anyag is megjelent francia nyelven. Ez a kiadás mintegy 46.000 fogalmat tartalmazott.
Az új tizedes osztályozás további bővítésén és korrekcióján Otlet és La Fontaine tovább munkálkodtak, és mintegy két évtizeddel később a második kiadás is megjelent. Ez már mintegy 63.000 fogalmat tartalmazott. Ezt a második, szintén francia nyelvű kiadást nyilvánították hivatalosan is alapnak az ETO további fejlesztéséhez. Megemlítendő, hogy Dewey bizonyos feltételekkel hozzájárult Tizedes Osztályozásának átalakításához, és azt megkönnyítendő, lemondott szerzői jogáról.
Az Egyetemes Tizedes Osztályozás nagyrészt megtartotta Dewey fő osztályait, de tartalmi és mennyiségi eltérésein felül a jelzetelés tekintetében lényeges változtatásokat is hozott. Formai eltérés volt, hogy a fogalmak hierarchikus felépítésének jobb felismerhetősége érdekében a "három jegyű minimum" elvét elvetették, és a főosztályokat egy, az osztályokat két, az alosztályokat három számjeggyel jelölték. Lényeges osztályozásmódszertani változtatás volt, hogy a jelzetekkel kifejezett fogalmak összekapcsolását lehetővé tették a relációk. A komplex fogalmak jelölésére, továbbá a Deweynél még csak csírában található alosztásokat külön táblázatokká fejlesztették, mégpedig az ún. segédtáblázatokban a minden osztályban alkalmazható (általánosan közös) alosztásokat, és az egyes osztályokban, szakterületeken belül használható speciális (korlátozottan közös) alosztások sorozatait a főtáblázat megfelelő részén. Mindezzel rendkívüli mértékben megnövelték az osztályozási rendszer flexibilitását, is a Dewey Tizedes Osztályozásának alapvetően enumeratív, monohierarchikus struktúráját az analitikus-szintetikus osztályozási rendszer irányába tágították ki.

Ez a bejegyzés Barátné Hajdu Ágnes - Babiczky Béla: Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába. című könyvéből származik 
Dewey

OtletLa Fontaine2010. szeptember 16., csütörtök

Mocsy Margit 80 éves

Az osztályozás művészetét, az ETO rejtelmeit  Mocsy Margit ismertette meg velem, 25 évvel ezelőtt.  Szeretett mesterem idén 80 éves. Ezzel a blogbejegyzéssel szeretném őt köszönteni. Köszönetet mondok a tőle kapott útravalóért, a türelmes, gondos tanításért. Hálás vagyok azért , mert elindított ezen a pályán.

Margitka 1930 július 30-án született Kaposváron harmadik gyerekként 9 évvel idősebb nővére, és 1 évvel idősebb bátyja mellé. Édesapjuk jogász, árvaszéki ülnök. A gyerekek vadócként nevelkedtek. Iskolai tanulmányait Kaposváron kezdte. A 4 elemi  után gimnáziumba került.A 8 gimnáziumi osztály elvégzése után 1948-ban értelmiségi családból származóként rossz kádernek számított. Kaposváron nem talált állást, ezért Budapestre költözött. Itt a Magnezitipari Tűzállóanyag-gyárba került adminisztratív dolgozóként. A gyárban samott, magnezit és króm-magnezit előállítással foglalkoztak. Közben esti iskolában szobrászkodni tanult. Ezután a Galamb utcai Kerámia Szövetkezetben egy utcára nyíló üzlethelyiségben helyezkedett el kerámia festőként . Az ólommáz miatt szem problémái támadtak, így újra adminisztratív dolgozóként folytatta a Lőrinci Hengerműben. Munka mellett műszaki rajz tanfolyamra járt, majd vissza ment a magnezitipari Tűzállóanyag-gyárba, mint műszaki rajzoló. Tanulmányait felsőfokú technikumban folytatta.Az itt tanító tanárok révén került 64-65 körül a Csepel Művekbe, ahol tervezőként dolgozott. Ezután a Kohászati Gyárépítő Vállalatnál  kohászati kemencéket tervezett. 73-tól  a Budapesti Műszaki Egyetem könyvtárában osztályozóként kezdett dolgozni. Közben lehetőség nyílt arra, hogy különbözeti vizsgával üzemmérnöki diplomát szerezzen.Könyvtárosi pályafutását az OMIKK-ban folytatta, ahol 78-tól csoportvezető 86-ig, nyugdíjazásáig. Ebben az időszakban az Országos Műszaki Könyvtárban az ETO-t használták osztályozásra. Napjainkban is előremutató az a gyakorlat, hogy a katalógus cédulákon a jelzet mellett, annak természetes nyelvű meghatározását is feltüntették. A szakkatalógusban a cédulákat a Segédtáblázat előírásainak megfelelően rendezték, ezzel tükrözve az ETO hierarchikus szerkezetét. 1983-tól folyamatosan évenként  közre adták az osztályozásra használt jelzetek gyűjteményét, amely tartalmazta a jelzetek meghatározását is. Ez több könyvtárban is iránymutatóként szolgált az osztályozói munka során. Margitka 1986-ban Miniszteri Dicséretben részesült. Nyugdíjazása után még 15 évig a Közgazdasági Egyetem könyvtárában az ETO katalógust gondozta.

Margitka, Isten éltessen erőben, egészségben, boldogságban sokáig!
Az egykori szakozók Czippán Ida, Szabolcsi Tamásné, Csát József, Soós Marika és ülve az ünnepelt Mocsy Margit

Ezen a képen Palik Mária,  Czippán Ida, Bárány Éva, Soós Marika és Mocsy Margit  látható

Az  1988 szeptemberében készült képeket Bárányné Somi-Kovács Éva szívességéből közölhetem.
2010. július 26., hétfő

ETO az Opac-ban

A Tezaurusz után most az ETO-hoz kapcsolódó cikkekből állítom össze a következő csokrot. Az összeállítás célja ezúttal is az, hogy a szakma legjobbjainak munkái segítségével mutassam meg, hogyan jelenítsük meg az ETO-t az on-line katalógusban. Elsőként Barátné Hajdú Ágnes néhány írását ajánlom az olvasók figyelmébe. A tanárnő képviseli hazánkat az ETO karbantartását végző hágai UDC Consortiumban.

Az ETO helyzete a számítógépes integrált könyvtári rendszerek korában. In: Fülöp Géza emlékkönyv. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Bp.: ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék, 1999, 31-40. p.

Az érzékelés és megjelenítés lehetőségei, különös tekintettel az ETO-ra In: Mert a szívnek teljességéből szól a száj. Könyvtártudományi tanulmányok Hajdu Géza 80. születésnapjára. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Szeged: SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2007. 199-220. p.

A magyar ETO-kiadás munkálatai. Hazai és nemzetközi tapasztalatok.

A percepció és megjelenítés jelentősége az információkereső nyelvekben.

A lundi egyetem dolgozója Traugott Koch (Lund University Library, NetLab). Az ő cikke a TMT-ben jelent meg.

Az internetforrások tökéletesebb leírásához, szervezéséhez és kereséséhez alkalmas osztályozási rendszerek használata.

Zöldi Péter írása a Könyvtári Figyelőben jelent meg

Az ETO az Országos Széchényi Könyvtár számítógépes rendszerében.

Bánki Zsolt István egyik cikkét a TMT-ből, a másikat a Könyvtári Figyelőből választottam

Osztályozási jelzetek és tárgyszavak konvertálhatóságának lehetőségei és korlátai.


MÁTRIKSZ – Magyar Átfogó Tárgyi Információkereső-nyelvi Szótár Új fejezet a tartalmi visszakeresésben.

Végül az általam létrehozott, illetve közreműködésemmel született dokumentumok
Networkshop 2005 konferencián (Szeged, 2005. március 30–április 1.) elhangzott előadás

A tartalmi feltárás problémái online könyvtári katalógusokban.

Az előadás nyomán a TMT-ben megjelent cikk

A tartalmi feltárás problémái online könyvtári katalógusokban.

Marton Józseffel közösen írt cikk

Adatbázis transzformációalapú kereshetőségjavítása: ETO-kereshetőség a BME OMIKK Aleph rendszerében

Az új keresési módszer bemutatása

ETO jelzetek szerinti keresés a BME OMIKK ALEPH rendszerében.

2010. június 11., péntek

Tezaurusz

Ebben a bejegyzésben a Tezauruszhoz kapcsolódó dokumentumok közül válogatok egy csokorra valót. A válogatás célja, hogy hozzájáruljon az on-line katalógusok barátságosabbá tételéhez. Szeretnék rámutatni milyen lehetőségeink vannak a katalógusban történő keresés megkönnyítésére, élvezetesebbé tételére. Ezért hívom fel a figyelmet a téma legnagyobb hazai szakértőjének, Ungváry Rudolf tanár úrnak a munkáira.

Először a Networkshop konferenciákon elhangzott előadásait veszem számba.

Információkereső tezauruszok és az ETO kompatibilitási kérdései. Tezaurusz és ETO megfeleltetése.


Ontológiák és könyvtárak.A tezaurusz mint "kisvilág". Az optimális fogalomelérés hálója.A Köztaurusz és az ontológiák csúcsfogalmai.Földrajzi nevek és szerepük tárgyi kifejezésként. Nemzetközi fejlődés, problémák és tapasztalatok a Kösztauruszban és a Geotauruszban.A tárgyszavak adatcsere-formátuma. Az OSZK-tezaurusz és a MARC-formátumok.


A TMT hasábjain a következő írások adnak eligazítást a Tezaurusz kezelésével kapcsolatban:

Tezauruszkezelő programok és a RELEX.

Tezaurusz a felhasználói felületen – Az optimális tezauruszmegjelenítés problémái.

Tezaurusz és ontológia, avagy a fogalmi ismertetőjegyek generikus öröklődésének formalizálása.

Ontológiák és tezauruszok csúcsfogalmai.

A Könyvtári Figyelőben jelent meg a következő cikk:

A földrajzi nevek és szerepük az információkeresésben.

Áttekintés a Magyarországon készült tezauruszokról

A tezauruszokról.

Legjelentősebb hazai tezauruszunk a KÖZTAURUSZ a Magyar Elektronikus Könyvtár gyűjteményében kerül bemutatásra.

OSZK TEZAURUSZ/KÖZTAURUSZ.

Végül néhány jó példa a Tezaurusz megjelenítésére:

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár HUNTÉKA rendszerének MONGUZ keresőfelülete.

József Attila Megyei Könyvtár TextLib-es rendszre.
Ezzel az összeállítással a K2 kutatócsoport műhelykonferencia sorozat keretén belül megrendezésre kerülő Webkettes funkciók az integrált könyvtári rendszerben konferencia témájához szeretnék kapcsolódni.

2010. május 12., szerda

Új keresési lehetőségek a Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszerben

A Friedmann Natália által szervezett Teázóban ezúttal Dr Tichy-Rács Ádám mutatta be a Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer keresési lehetőségeit. A keresés során lehetőség nyílik a találati halmazok elemeinek relevancia és hasonlóság szerinti rendezésére. A módszer alkalmazása hasznos lenne a könyvtári katalógusokban is.

2010. május 3., hétfő

Networkshop 2010

Lehetőséget kaptunk, hogy a Marton József által fejlesztett keresőt bemutassuk a debreceni Networkshop konferencián.

Könyvtárunkban az osztályozás során az ETO-t (Egyetemes Tizedes Osztályozást) használjuk. Munkánk eredményével az olvasó az on-line kereső felületen találkozik. Az integrált könyvtári rendszerek általában kétféle keresési lehetőséget kínálnak fel. A "böngésző" keresés az ETO hierarchikus szerkezetén keresztül ad áttekintést a gyűjteményről. A" kereső" keresés találati halmazától elvárjuk, hogy az egyszerre elégítse ki a teljesség és a pontosság kettős követelményét.

Az ETO jelzetek keresésénél figyelembe kell vennünk a jelzetek felépítését, az egyes részek szemantikáját. A BME OMIKK on-line katalógusának fejlesztése nyomán elkészült kereső lehetővé teszi az ETO szemantikailag önálló részjelzetei szerinti keresést. A keresési módszer alkalmazásával új, az adatbázisban eddig rejtetten meglévő információkhoz juthatunk el. Előadásunkban példákkal illusztrálva mutatjuk be, hogy az egyszerű és összetett jelzetek valamint az önálló és nem önálló általános alosztások szerinti keresést hogyan támogatja a keresőrendszer. Kísérletet teszünk a találati halmazok teljességének és pontosságának megadására is.

Felhívjuk a figyelmet a tartalmi keresés fontosságára a könyvtári katalógusokban. Az információkereső nyelvek jobb megjelenítése, és a differenciált keresési lehetőségek kialakítása révén lehetőség nyílik a könyvtári dokumentumok használtságának növelésére.

Az előadás a Networkshop honlapján tekinthető meg.

2010. április 4., vasárnap

MÁTRIKSZ

Barátné Hajdú Ágnes a Magyar Átfogó Tárgyi Információkereső - nyelvi Szótárról a Tezaurusz és az ETO kapcsolatáról a SlideShare megosztó oldalon tette közzé a következő prezentációt:


2010. március 31., szerda

Internet Fiesta - ETO ünnep

Az Internet Fiesta keretében lehetőség nyílt könyvtárunkban az új ETO keresési módszer bemutatására. Ezúttal meghívott vendégeink ismerhették meg Marton József informatikus munkatársunk által létrehozott keresőt. Kollégáink korábban a teázóban (lásd Az ETO titkai című blogbejegyzést) már találkoztak az új módszerrel.

Napjaink könyvtárosai számára nagy kihívást jelent az internet. Az internet közvetítésével értékes információk érhetők el. Nekünk könyvtárosoknak sem kell azonban szégyenkeznünk. A könyvtári gyűjteményeket elkötelezett könyvtáros nemzedékek sora válogatta, gyűjtötte, katalogizálta. Gondoskodunk ezek őrzéséről, szolgáltatásáról.

A Google jól feltérképezi a webes tartalmakat. Segítségével könnyen, gyorsan kapunk választ keresőkérdéseinkre. A könyvtári gyűjtemények bemutatására az on-line katalógus hivatott. Nem lehetünk azonban elégedettek azzal, ha a cím vagy szerző ismeretében találjuk csak meg az egyes műveket. Egy adott témakör kapcsán is össze kell tudnunk gyűjteni a rendelkezésre álló dokumentumokat. E célból jöttek létre a könyvtári világban az információkereső nyelvek. Fontos, hogy ezeket úgy jelenítsük meg az on-line keresőfelületen, hogy valóban segítsék a keresést.

Mi a BME OMIKK-ban az OSZKÁR Tezauruszt és az ETO-t használjuk. "Az ETO szép" írta Ungváry tanár úr a könyvtárosok levelezőlistáján. Alkalmazása a hazai könyvtárakban komoly múltra tekint vissza. Karbantartása, fejlesztése a hágai UDC Consortium révén napjainkban is folyamatos. Hazánkat Hágában Barátné Hajdú Ágnes képviseli. A Könyvtári Intézet közreműködésével 2005-ben megjelent az ETO középkidása.

Az on-line ETO mutatóban a jelzetek sorrendjét a Segédtáblázatok előírása határozza meg. Ily módon a böngészőben tükröződik az ETO hierarchikus szerkezete. A keresés eredményeként kapott találati halmaz elemei bibliográfiai rekordok. Azt várjuk, hogy a találati halmaz valamennyi eleme feleljen meg a keresőkérdésnek. Valamint minden olyan rekord kerüljön be a találati halmazba, amely kielégíti a keresőkérdést. Ennek a kettős követelménynek úgy tudunk megfelelni, ha a keresés során figyelembe vesszük a jelzetek felépítését. Az új keresési módszer segítségével lehetőség nyílik az ETO szemantikailag önálló jelzetrészei szerinti keresésre is.

Az on-line katalógus a könyvtár reklám felülete is egyben. Megmutatja milyen dokumentumok találhatók az egyes témakörökben könyvtárunkban. Ha az olvasók rátalálnak a keresett művekre, kölcsönzik azokat, javulni fog a használtsági statisztika, leporolódunk. Marton József által fejlesztett keresési módszer egy első, jó irányba tett lépés a barátságos katalógus felé vezető úton.

2010. március 19., péntek

Fiesta hívogató

Az ETO titkai

Milyen jövő elé néz a több ezer éves könyvtári világ a 21. század elején? Milyen kihívás elé állít bennünket az Internet? Hogyan jelennek meg a könyvtárak a webes felületen? A Google elég pontosan mutatja meg a webes tartalmakat. A könyvtári dokumentumállomány feltérképezésére az online katalógus hivatott. Versenyre tudunk-e kelni a Google-val? Milyen eszközei vannak a könyvtárosoknak a dokumentumok tartalmának bemutatására? Hogyan használjuk az információkereső nyelveket? Hogyan jelennek meg az online katalógusban? Megkönnyítik-e a keresést? Meg tudják-e pontosan mutatni milyen dokumentumok közül választhatunk egy adott témakörben? Megannyi kérdőjel. A rendelkezésre álló eszközök közül a több mint százéves múltra visszatekintő ETO-t választottuk. Megnézzük, hogyan segíthetik a keresést az ETO jelzetek.
Várjuk az érdeklődőket a BME OMIKK Gazdaságtudományi Olvasójába március 30-án 14 órára.

2010. március 10., szerda

AZ ETO JÖVŐJE AZ ONLINE KATALÓGUSOK VILÁGÁBAN

Gál Erzsébet mutatja be saját szakdolgozatát a Zalai Könyvtári Levelezőben:

2007. júniusában végeztem a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar informatikus könyvtáros szakán.
Diplomamunkám témája számomra szerfölött izgalmas. Nem az én tisztem kárhoztatni avagy mennybe vinni az ETO-t, ezért megpróbáltam a fellelhető irodalom alapján a tényeknél maradni; ám szeretném előrebocsátani, hogy elfogult vagyok az ETO javára. Az információs és a kommunikációs technológiák fejlődése az utóbbi évtizedekben hatalmas változásokat eredményezett. Ezek a változások nem álltak le, hatványozottan folytatódnak a gazdaság, a társadalom, a kultúra megannyi területén. A tudást mindinkább elismerik, létkérdéssé válik az információ veszteség nélküli továbbítása, akár távközléssel, akár számítógép-hálózatokon keresztül. A könyvtáros szakma a hazai és a nemzetközi szakirodalom szerint egyaránt a változások korát éli. „A higgadt léptékű, nyugodt, alig változó könyvtáros világ visszavonhatatlanul odavan…” - írta Kokas Károly.
Az ETO-nak vannak lelkes támogatói, vannak akik a tradíciókon alapuló használatot új módszerekre cserélnék, vannak akik ragaszkodnak az ETO évtizedes használatán alapuló tradícióihoz, de ők is belátják, hogy korszerűsíteni kell, a XXI. század igényeihez kell hogy alkalmazkodjon, mert csak így maradhat használható, olvasóknak és könyvtárosoknak egyaránt a releváns irodalomhoz való jutás biztos eszköze.
Az internet világában egyre nagyobb jelentősége van az osztályozásnak, noha ez a kifejezés ebben a környezetben nem valami szerencsés. A leggyakrabban használt 10 keresőszolgáltatás közül 8 rendelkezik strukturált katalógussal. Az utóbbi időben egyre nagyobb számban megjelenő speciális, szakmai vagy regionális keresőszolgáltatások is többé-kevésbé strukturált, hierarchikus osztályozási rendszereken alapuló katalógusokkal jelennek meg, hogy forrásgyűjteményükben az osztályozási rendszer alapján végzett böngészést megkönnyítsék.Az egyetemes tizedes osztályozás az 1895–ben, Brüsszelben megtartott nemzetközi bibliográfiai kongresszuson kezdte meg pályafutását.
A siker, amelyet az egyetemes tizedes osztályozás aratott és melynek következtében világszerte elterjedt, annak tulajdonítható, hogy a kor igényeinek megfelelő jelzet alkotási módot sikerült teremtenie, mellyel az emberi ismeretek felosztását addig soha nem tapasztalható részletességgel oldották meg. A cél egy többszempontú visszakeresés megvalósítására alkalmas, kevésbé prekordinált, fazettákba rendezett jelzetek, kombinatív összekapcsolást lehetővé tévő jelzetszerkesztés létrehozása.
A számítógépes feldolgozás kitágította az ETO alkalmazási lehetőségeit. A gépesítéssel az adatcsere lehetősége megsokszorozódott, emiatt megnőtt az igény az egyértelműség, a szabványosítás iránt hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt. A jelzetek, számítógép segítségével felhasználhatóak tárgyszórendszerek építésére, illetve együttes fejlesztésére.
Egy ETO-jelzet szerinti keresés a közös adatbázisban eljuttathat bennünket egy olyan közös listához, amelynek elemei a különböző helyi adatbázisok szorosabban vagy lazábban ide tartozó tárgyszavai. A könyvtári munka gépesítése, az ott felmerülő munkafolyamatok közös megoldását, egyetlen integrált rendszerbe illesztését tételezi fel, amelyben a szerzeményezéstől a szolgáltatásokig minden automatizált, s így az egyes munkaállomások inputjai a következő munkaállomás outputjai, s ennek az összmunkának az eredményeképpen egy lokálisan, optimális esetben regionálisan és nemzetközileg is egyaránt használható, nyilvános adatbázis jön létre. Hazánk Nemzeti Könyvtára a kötelespéldány szolgáltatás kapcsán egyik legteljesebb gyűjteménye az országnak, így elsőrendű feladat volt online elérésűvé tenni adatbázisát és folyamatosan végezni a retrospektív konverziót, ezzel a legteljesebb képet adni a világhálón az ország kulturális örökségéről.
Ötletek vannak a használhatóság javítására akár vizuális téren, akár böngészhetőség tekintetében. Legyen olyan a felhasználói élmény, mintha jól szervezett könyvespolcok között járna; több interaktivitás szükséges hozzá.
Az ETO még mindig a legalkalmasabb osztályozó rendszer az egész világon. Minden dokumentumtípus és a legkülönfélébb témák esetében kifinomult tartalom meghatározást tesz lehetővé. Az ETO könnyebben használható lett automatizált és digitális online környezetben. Az MRF használata a szerkesztést és a gyakorlati munkát a modernitásba emeli.
Többféle módszer alkalmazásának a lehetőségét ismertetem dolgozatomban, itt csak röviden kiemelek egyet.
A totalzoom módszere nem a topic map szabványon alapul: ez egy több felosztású lehetőségeket használó Flash memórián („nem felejtő memórián”) alapuló megoldás. Bármilyen strukturált rendszer vizualizálására is alkalmas. Az ETO kódok és a totalzoom technika ötvözése egy nagy lehetőség, mert fel tudná térképezni és térben megjeleníteni a hierarchiát, a táblákat, kódokat, általános és speciális függelékeket.
Ennek a technológiának az összekapcsolása az ETO-val fontos lehetőség, mert az ETO struktúrája hatékonyan képes követni ezt az eljárást. Az ETO felhasználásának új lehetőségei nyílnának meg általa. Ezt a felületet használva nem csak a szakemberek tudnák kezelni a jelzeteket, hanem bárki. A felhasználónak nem feltétlen szükséges találkoznia jelzetekkel, csupán a fogalmait értelmezi, és egyértelműen tud navigálni az információs térben, amelyet a neki legmegfelelőbben tud szűkíteni a releváns találat érdekében. Ily módon minden olvasni tudó ember számára hozzáférhetővé válik ez a teljesség igényével készült információkereső nyelv.
Egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy az információkeresés hatékonyságát, az átfogó (egyetemes) osztályozási rendszerek, és a hierarchikus keresést biztosító hagyományos osztályozási rendszerek is biztosítják. Azonban szükséges a többszempontú megközelítés eléréséhez a mellérendeléses rendszerek alkalmazása is. A szisztematikus struktúrájú osztályozási rendszerekben való tájékozódáshoz a nyelvi megközelítésű betűrendes tárgymutatók szükségesek, de a tárgyszójegyzékek, információs tezauruszok sem lehetnek meg a fogalmak összefüggéseit feltáró hierarchikus felépítésű, vagy ezt grafikusan ábrázoló kereső rész nélkül. Az egyes osztályozási rendszerek között a konkordanciát, az egyik rendszerből a másikba való navigálást lehetővé kell tenni. Fontos, hogy a különféle információkereső nyelvek folyamatos korszerűsítése megvalósuljon, és azok adatbázisokban visszakereshetővé váljanak. Bátran kimondható, hogy a szisztematikus felépítésű, analitikus vagy több facettás osztályozási rendszerek, a tárgyszójegyzékek és információs tezauruszok nem versenytársak, hanem kölcsönösen kiegészítik egymást. Az átfogó, egyetemes osztályozási rendszerek és egyes tudományok vagy tudományágak speciális osztályozási rendszerei egymásra kell, hogy támaszkodjanak annak érdekében, hogy a felhasználót releváns információhoz segítsék.
Három ok, amiért van jövője az ETO-nak:
1. A keresés akkor a leghatékonyabb, ha az információkereső nyelvek mindkét fő típusával egyszerre játszódik le. Többnyire mesterséges nyelven alapuló, hierarchikus, szintetizáló, prekordinált nyelvekkel (pl. az ETO) keresve nagyobb a teljesség (és a zaj), a többnyire természetes nyelven alapuló, mellérendelő, analitikus posztkoordináló nyelvekkel (pl. a deszkriptoros nyelvek, melyek szótára a tezaurusz) keresve nagyobb a pontosság (és a veszteség). A kettőt együtt használva alakul ki a keresés optimuma.
2. Az ontológiák jelenlegi fejlődése előrevetíti, hogy előbb – utóbb magával fogja vinni a mesterséges nyelven alapuló hierachikus rendszereket is, hiszen az ontológiákban természetes nyelven alapuló generikus hierarchikus fogalmi struktúrákat alkalmaznak. A folyamat azért fog lejátszódni, mert a szemantikus web természete következtében egyre nagyobb az igény az átfogó, egyetemes rendszerekre.
3. Egy természetes nyelven alapuló univerzális ontológia összekapcsolva az ETO-val, lehetővé teszi a könyvtári katalógusok retrospektív állományainak bevonását a keresésbe.

„Az ETO szép” mondja Ungváry Rudolf egy tanulmányában. „Szép, mint minden, ami
szervesen, emberek ezreinek hozzáértő, évszázados közreműködésével született”.Szakmai kultúránk szerves részévé vált az évtizedek folyamán. Az egyetemes tizedes osztályozás eleven, használható és fontos valami.
Közel hetven oldalas dolgozatomból próbáltam meg ízelítőt adni. Szerettem volna ha diplomamunkám kicsit más, kicsit eltérő szemszögből vizsgálja a mi kedves ETO-nkat. Ha valakinek ezek után kedve kerekedne az egészet elolvasni, szívesen rendelkezésre bocsátom.
Irodalom:
Kokas Károly: Könyvtárak az ezredfordulón. In: Iskolakultúra 10. köt. 2000. 4.sz. p. 9.
2
Az internetforrások tökéletesebb leírásához, szervezéséhez és kereséséhez alkalmas osztályozási rendszerek használata. Ford. Ungváry Rudolf TMT 47. évf. 2000. 3. sz. p 120.
3
Knowledge organization of the Universal Decimal Classification – new solutions, user-friendly methods from Hungary. 8th International ISKO Conference, London, 2004. július 13-http://www.ucl.ac.uk/isko2004/sysweb/T_Gustave5A.html (2006-11-09)
4
Ignéczi Lilla: Tématérkép belső fejlesztéssel – Vizuális tezaurusz a magyar internet katalógusában. In: TMT. 51. évf. 2004. 7. sz. p.287.
5
Barátné Hajdu Ágnes: Könyvtári szolgáltatások Norvégiában. Központban az információ. In: Könyvtári Figyelő. 51. évf. 2005. 4.sz. 847. p.
6
Ágnes Hajdu Barát:Knowledge organization of the Universal Decimal Classification - new solutions, user-friendly methods from Hungary
http://www.ucl.ac.uk/isko2004/sysweb/T_Gustave5A.html (2006-11-09)
7
Ungváry Rudolf: Az ETO szükségessége. In: Iskolakultúra 2000. 4. sz. p.31.

2010. február 5., péntek

Az ETO titkai

Néhány személyes megjegyzést szeretnék fűzni ehhez a vetítéshez. A blogírás rejtelmeibe Payer Barbara vezetett be 2009. májusában. Ezért hálás vagyok neki. Külön köszönet illeti osztályvezetőmet Pák Györgynét, aki lehetőséget biztosított számomra, hogy részt vegyek ezen a tanfolyamon.
Nálunk a könyvtárban él egy kedves hagyomány. A kollégák teázás közben ismerkedhetnek meg egymás munkájával, eredményeivel. Ezt a programot Friedmann Natália szervezi. Itt kaptam lehetőséget, hogy bemutathassam Marton József által létrehozott új ETO keresőt 2009. márciusában. Most az akkor bemutatott prezentációt szeretném közzé tenni.
Ajánlom ezt a blogbejegyzést osztályozó kollégámnak Mándy Gábornak.