2012. április 12., csütörtök

Tezauruszhasználat a Mokka-hoz. Az új RELEX Networkshop 2012 Veszprém

2012. február 23-án a Petőfi Irodalmi múzeumban rendezett MANDALAT konferencián Szakadát István, a Budapesti Műszaki Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszékének docense tartott előadást a Nemzeti névterek kialakításának koncepciója címmel. A Névtér Program célja, hogy a hiteles és ellenőrzött tulajdonnév adatbázisokkal rendelkező intézmények tulajdonnév adatvagyona egy helyen, egységesen, de az eltérő felhasználói szinteknek formailag megfelelően átvehetőek, visszakereshetőek legyenek. A Nemzeti névterek részét alkotják a köznévterek is.
    A RELEX névtér- és tezaurusz-szerkesztő rendszer: Több felhasználó számára hozzáférhető kliens-szerver alkalmazás névterek (tulajdonnév- és köznévterek), tezauruszok, taxonómiák és osztályozási rendszerek (például ETO) osztott kezelésére egy és többnyelvű környezetben az Interneten keresztül.
    A Relex webes névtér- és tezauruszkezelő rendszer, amely HUNMARC/MARC21 és SKOS szerinti export-import képességgel rendelkezik. A rendszer használatát a Kézikönyv részletesen ismerteti. A http://mokka.hu/relex/guest.html címen megjeleníthetők és kereshetők a nyilvános tezauruszok. Magasabb jogosultsági szintű hozzáféréssel az adott tezaurusz osztott módon kezelhető, vagy saját tezaurusz hozható létre és használható. A nyilvános tezauruszok használatának engedélyezéséről az egyes tezauruszok kezelői döntenek. A jogosultságok kezeléséről, továbbá saját tezaurusz létrehozásának engedélyezéséről az OSZK központi tezaurusz-szerkesztősége dönt.
    Az Egyetemes, átfogó tezauruszok között szerepel az Oszkár-tezaurusz. A Budapesti Műszaki Egyetem könyvtárának 13 120 lexikai egységet tartalmazó műszaki, gazdasági és tudományos tezaurusza. Első változata 1992-ben készült Vajda Erik irányításával, Ungváry Rudolf szerkesztésében. A jelenlegi változatot a könyvtár munkatársai szerkesztik. (A tezaurusz elődei az 1975–1981 között a Kohó- és Gépipari Tudományos-műszaki Tájékoztató Intézet műszaki-gazdasági tezauruszai voltak.) A Tezaurusz kezelője a BME Könyvtára.
    Elérhető még az ETO-tezaurusz is. Az UDC Consortium által nyújtott teljes magyar ETO-kiadás állománya MARC Classification Format szerint, a megfelelő kiegészítésekkel a konzorcium által kezelt különleges adatelemtípusokhoz. Mivel jelenleg az aktuális ETO-állomány lappang, csak az állomány 80 százaléka érhető el a magyarázatok nélkül. Kezelője a Relex központi szerkesztősége, OSZK.
    A tutoriálon Ungváry Rudolf bemutatta az új RELEX használatát. Megismerkedtünk a RELEX kezelőfelületével. Gyakoroltuk az új tezauruszcikkek létrehozását. Ismerkedtünk a tulajdonnevek, dokumentumcímek felvételének módjával, a nyelvi ekvivalensek szerkesztésével. Szó esett a résztezauruszok szerepéről, az import és export műveletekről is.
Forrás: Könyvtári Intézet honlapja

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése